Tjänster

Tillsammans så tar vi fram en strategi för sökmotoroptimering och sociala medier och vi tittar på olika parametrar under ett SEO projekt.

SEARCH ENGINE BASICS
Historia och utveckling
– Marknad.
– Sökbeteende.
– Organiskt vs PPC.
– SEO 3.0.

SERP-Search engine result pages
– Crawling.
– Indexering.
– Ranking.
– Relevans.
– Rankningfaktorer.

SÖKORDSANALYS
-Teorin bakom en sökordsanalys.
-Domän och content analys.
-Sökordsverktyg.
-ROI.
-Long tail.
-Säsongsbetonat och trender.

PUBLICERINGSVERKTYG OCH SEO
”Det är inga problem vårt cms system är SEO vänligt”. En vanlig kommentar nu för tiden, men det finns några parametrar att tänka på. Det är väldigt viktigt att du har en teknisk plattform som är användarvänlig och tillgänglig för besökare och sökmotorer.

SKRIVA FÖR SÖKMOTORER OCH SOCIALA MEDIER
SEO copy är död. Länge leve redaktionell marknadsföring. Vi har alltid byggt webbplatser för våra besökare och vi har alltid(om du vill sälja på din webbplats) skrivit webbtexter för besökaren.

SÖKMOTOROPTIMERING OCH SOCIALA MEDIER
Allt vi gör på internet börjar med att söka efter information och det är viktigt att utgå från sökmotorerna för att se över kommunikation av ditt varumärke. Men kombinationen mellan sök och sociala medier är kraftfull och ska inte ignoreras.

INTERNATIONELLT SÖK /MULTILINGUAL
Det finns några mycket viktiga frågeställningar som internationella företag står inför när det gäller internationellt sök. När det gäller att göra saker ”rätt ”för en synlighet i sökmotorer internationellt börjar allt med val av domän. Det gäller om en webbplats ska marknadsföras i Sverige, eller om du vill optimera ditt företag internationellt.

Robert Nyberg hjälper ert företag med att ta fram en strategi för hur ni ska marknadsföra ert varumärke internationellt i sökmotorerna.

LÄNKMARKNADSFÖRING
Det är väl ingen hemlighet att länkar spelar en stor roll när det handlar om att synas i Google. Men det är väl inte helt klart för gemene man hur det fungerar, och hur länkar kan påverka din ranking, positivt som negativt.

-Hur påverkar länkar sökmotorerna.
-Psykologin bakom länkar.
-Olika former av länkmarknadsföring.
-Hur ska du arbeta med länkmarknadsföring.
-Länkar och spam.

Tjänsterna är till för dig som är:
Ansvarig för innehåll på företagets webbplats.
Ansvarig för digitala medier eller sökmotormarknadsföring(SEO och SEM).
Ansvarig för sociala medier.
Ansvarig för CMS.
E-handelsansvarig.
Reklambyrå eller PR-byrå.
Projektledare digitala strategier.
Marknadsförare och redaktörer.